Razvoj projektnih ideja

Imate ideju ili više njih a ne znate kako ih razvijati dalje? Svaki uspješan projekt proizašao je iz nečije dobre ideje!

No za kvalitetan i uspješan projekt ipak je potrebno malo više od toga. Robert Half kaže „Raditi na dobroj ideji je bolje, nego imati dobru ideju“, i u tome ima istine. Ukoliko imate dobru ideju, ali ne razvijate ju dalje, priča ostaje tek na potencijalno dobroj ideji.

Razvoj ideje u gotov projekt zahtijeva dosta vremena, resursa ali i stručne pomoći.

U razvoju projektnih ideja polazimo prvenstveno od razumijevanja i procjene stvarnih potreba klijenta. Identificiraju se sve projektne ideje polazeći od analize dionika svih onih na koji će projekt imati utjecaj. Analiziramo probleme s kojima se klijenti suočavaju te identificiramo mogućnosti za njihovo rješavanje.

Nakon početne faze pristupa se detaljnoj razradi projekta što uključuje jasno definiranje ciljeva projekta, očekivanih rezultata i planiranih aktivnosti. Analiziraju se ciljane skupine i krajnji korisnici i identificiraju se potrebni izvori financiranja i iznos sredstava potreban za provedbu projekta.