Izrada poslovnog plana

Poslovni plan (eng. Business plan) predstavlja detaljnu analizu investicijskog ulaganja poduzetnika, bilo da se radi o početnom ulaganju ili proširenje/unaprjeđenje postojećeg poslovanja. Poslovni plan se priprema za interne potrebe u svrhu strateškog odlučivanja, za potrebe kreditiranja i/ili povlačenja bespovratnih sredstava.

Kvalitetno pripremljen poslovni plan sadržava sljedeće dijelove:

  • Osnovni podaci o poduzetniku
  • Poduzetnička ideja i vizija
  • Opis proizvoda i/ili usluga koji se planiraju komercijalizirati
  • Analiza tržišta nabave i prodaje
  • Opis tehnološko – tehničkih elemenata pothvata
  • Lokacija
  • Zaštita okoline
  • Financijski elementi pothvata