Izrada natječajne dokumentacije

Usluga izrade EU natječajne dokumentacije podrazumijeva kvalitetnu pripremu projekta u okviru propisanih natječajnih uvjeta i obrazaca.

Natječajna dokumentacija za apliciranje na EU fondove je kompleksna i opsežna, te zahtijeva temeljit i kvalitetan pristup kako bi se zadovoljili svi propisani uvjeti objavljenog EU natječaja. Naša strateška prednost se osim specifičnog stručnog znanja ogleda u dugogodišnjem iskustvu u izradi natječajne dokumentacije iz različitih sektora sa velikim brojem uspješno pripremljenih projekata koji su ostvarili sufinanciranje iz EU fondova.

Usluga izrade natječajne dokumentacije obuhvaća:

  • Formuliranje projekta (ciljevi, aktivnosti, rezultati, dionici, itd.) sukladno propisanom natječaju;
  • Izrada proračuna na temelju dostupne projektne dokumentacije i prihvatljivih troškova natječaja;
  • Koordinacija svih relevantnih dionika u projektu;
  • Savjetovanje oko prikupljanja potrebnih dozvola, mišljenja i ostalih administrativnih procedura;
  • Koordinacija u prikupljanju svih potrebnih informacija za izradu natječajnih obrazaca;
  • Savjetovanje oko ispunjavanja popratnih izjava ovlaštenog zastupnika/prijavitelja;
  • Ispunjavanje prijavnih obrazaca sukladno propisanom natječaju;
  • Pakiranje i pravodobno slanje cjelovitog projektnog prijedloga;
  • Praćenje i podrška tijekom cijelog procesa ocjenjivanja projektnog prijedloga do dobivanja odluke o sufinanciranju.