Izrada studije izvodljivosti

Studija izvodljivosti (eng. Feasibility Study) je pisani dokument koji detaljno analizira predloženu investiciju i pomaže u procesu donošenja odluke o njegovoj izvedivosti i isplativosti. Pojednostavljeno Studija izvodljivosti „priča priču“ o projektu, pri čemu demonstrira razinu ekonomske opravdanosti i financijske isplativosti, tehničko-tehnološke izvedivosti, političko-strateške usklađenosti, socijalne prihvatljivosti, prihvatljivosti za okoliš i institucionalno/operativne izvedivosti. Najčešće se izrađuje za veće infrastrukturne projekte.

Svrha izrade Studije izvodljivosti ovisi za koga, zašto i kada se izrađuje. Odgovori na navedena pitanja daju osnovno polazište za razradu dokumenta, tj. utječu na bazičnu argumentaciju, sadržaj i strukturu. Ukoliko se priprema za komercijalnu banku radi ishođenja kredita priprema se tijekom izrade zahtjeva za kredit i argumentira profitabilnost investicije u dugoročnom razdoblju. U kontekstu prijave na EU natječaje za bespovratna sredstva predstavlja jasnu argumentaciju koja ciljanoj publici dokazuje opravdanost investicije, njenu isplativost i izvedivost, no i potrebu za bespovratnim sredstvima. Ako se priprema interno za donositelje odluka unutar određene organizacije kako bi opravdali ili usmjerili daljnja ulaganja Studija im služi kao alat u pripremi, gdje se kroz dokument preispituju i argumentiraju slabosti, mogućnosti, opcije te ostali aspekti investicije.

Dodatno, razina razrađenosti Studije ovisi o stupnju zrelosti samog projekta koji se očituje u izrađenoj projektnoj dokumentaciji (logika projekta, arhitektonski projekti, troškovnici, itd.). Ako je projekt u svojoj ranoj fazi razvoja bez izrađene projektne dokumentacije preporuča se izrada Studije predizvodljivosti. Studija predizvodljivosti koristi prijavitelju/nositelju projekta u daljnjem planiranju/razvoju projekta, dok ponekad iskorištenost/namjena infrastrukture nije sasvim jasna odnosno još je u procesu preispitivanja.