Izrada analize troškova i koristi

Analiza troškova i koristi (eng. Cost Benefit Analysis) jest alat za procjenu opravdanosti ulaganja iz perspektive nositelja projekta i društva u cjelini na temelju financijskih i ekonomskih pokazatelja tijekom referentnog razdoblja trajanja projekta. Uobičajeno se koristi za pripremu velikih investicijskih projekata prilikom apliciranja na EU natječaje kao dio Studije izvodljivosti. No, osim apliciranja na EU natječaje, može se izrađivati i za donositelje odluka unutar određene organizacije ili za komercijalni kredit. Odgovori zašto i za koga se pripremaju dokumenti Studije izvodljivosti i Analize troškova i koristi uvelike ovisi o argumentaciji i sadržaju istih.Dodatno, ponekad se pogrešno poistovjećuje Studija izvodljivosti s Analizom troškova i koristi, no bitno je napomenuti da Studija može koristiti i druge alate za dokazivanje financijske i ekonomske prihvatljivosti poput multikriterijske analize, elaborata ekonomske opravdanosti i slično.

Za razliku od uobičajenih ocjena profitabilnosti i isplativosti ulaganja koje pruža Investicijska studija ili Poslovni plan bazirajući se isključivo na financijske pokazatelje, u slučaju Analize troškova i koristi naglasak je stavljen na procjenu koristi projekta za društvo. Dakle, rezultati analize pokazuju jeli projekt opravdan sa stajališta društva i jeli mu potrebno sufinanciranje od strane Europske unije. No, također procjenjuje financijsku održivost projekta bez obzira na negativni financijski povrat investicije. 

Izrada Analize troškova i koristi zahtijeva specifična znanja ali i iskustvo jer je unatoč propisanoj metodologiji svaki projekt jedinstven i na taj način mu i treba pristupiti kako bi se procijenio na adekvatan način.