Trebam li pomoć prilikom apliciranja na EU fondove i kojeg konzultanta izabrati?

Trebate li pomoć prilikom prijave na određeni EU natječaj ili ne najbolje će vam odgovoriti onaj tko je već prijavljivao barem jedan projekt za sufinanciranje. Sigurno poznajete nekoga bližnjega ili daljega tko je već dobio sredstva iz EU fondova. Oni će vam reći iz „prve ruke“ koliko im je bila kompleksna procedura prijave na natječaj i možete li to obaviti sami bez angažiranja stručnjaka za EU fondove.

Ukoliko se odlučite da trebate pomoć pitanje je kako izabrati jednoga od velikog broja stručnjaka koji postoje na tržištu? Moj savjet je da se vodite prvenstveno nečijim znanjem, iskustvom i prije svega postignutim rezultatima. Dakle, nakon odluke da ćete se prijaviti na određeni natječaj tražite više ponuda od različitih stručnjaka za pripremu natječajne dokumentacije i prijavu na natječaj. Uz cijenu ponude neka vam ipak bude presudno iskustvo, jer svima je poznata ona uzrečica „dobar majstor nije skup“ koja se može primijeniti i u ovom poslu. Kako provjeriti ima li netko iskustva? Prilikom traženja ponuda slobodno tražite životopis/e stručnjaka i/ili reference relevantne za vaš projekt koje lako možete provjeriti. Postignuti rezultati stručnjaka govore sami za sebe.

Procedura prijave projekta na određeni natječaj zna biti dosta kompleksna dok provedba projekta nakon odobrenog sufinanciranja zahtijeva puno vremena i resursa, stoga neka vam bude bitno tko će vas pratiti kroz cijeli proces. Dogovorite sastanak, upoznajte se sa stručnjakom, razgovarajte o ponudi, projektu i uvjetima natječaja. Raspitajte se o svemu što vas zanima kako biste se uvjerili da imate pravu osobu uz sebe koja će vam olakšati i maksimalno pojednostaviti cijeli proces, a ne ga dodatno otežati.